Tanel Tiits, CV

Olen omandanud kinnisvaraalase kõrghariduse Eesti Maaülikoolis, lõpetades kinnisvara planeerimise ja hindamise eriala. Oman kõrgeimat erialast kutsekvalifikatsiooni HALDUSJUHT VI. 

Aastal 2002 alustasin tööd Eesti suurima kinnisvaraettevõtte, Riigi Kinnisvara ASi Lõuna piirkonna haldurina, 2005 aastal mahtude kasvades Lõuna piirkonna juhina ja 2016-2018 Riigi Kinnisvara ASi juhatuse liikmena. 

Olen osalenud erinevate Eesti suurimate kinnisvaraprojektide realisatsiooni juures. Märkimist väärivad Koidula Raudteepiirijaam, Eesti Rahvamuuseum, Tallinna nn. „Superministeeriumi hoone“, Tallinna Vangla projekt ja Tartu Vangla. Lisaks olen olnud juures kümnetel ja kümnetel ainulaadsetel kinnisvaraprojektidel alates ehitusest kuni kliendile nn. korrashoiupaketi väljatöötamiseni.  

2007- 2011 olen juhtinud Mainori Kõrgkoolis kinnisvara arenduse õppetooli, kus minu ülesandeks oli välja töötada valdkonnapõhine õppekava, leida sobivad õppejõud, olla bakalaureuse kraadi kaitsmise komisjonide esimeheks ja kinnisvaraalase õppe eestvedajaks.  

Aastatel 2009 ja 2019 on Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit omistanud mulle aunimetuse  „AASTA KINNISVARA HALDUR EESTIS“.  

Alates 2012 aastast olen aktiivselt panustanud kinnisvarakorrashoiualaste loengute lugemisele, esinedes iga-aastaselt Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu korraldavatel koolitustel. Lisaks võiks välja tuua koolitustega seotud partneritena Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu linna, Tartu Kutsehariduskeskuse, Kinnisvarakool OÜ, AS Äripäev. Eeltoodust tulenevalt tunnustas Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate liit mind 2015 aastal, olulise panuse eest Eesti korrashoiuvaldkonna kujundamise eest, aunimetusega „KINNISVARA KORRASHOIU LEKTOR“.  

2019 aastast oman riiklikult tunnustatud eksperdi tunnustust mis tähendab seda, et minu koostatud eksperthinnang omab olulist kaalu kohtumenetluses.

Minu siiraks sooviks on oma kogemusi ja teadmisi jagada, sellel eesmärgil sai loodud TTS OÜ.